Wsparcie techniczne: pomoc.instafiltry@gmail.com (Poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00)

Zwroty
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta bez podawania przyczyn.
  2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia woli w jakikolwiek sposób, a w szczególności w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługodawcy podany do kontaktu w treści niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika  informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od umowy do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z w/w wzoru nie jest obowiązkowe. 
  3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta) niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Usługodawcą.
  4. Zwrotu płatności Usługodawca następuje przy zastosowaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba, że Użytkownik w drodze wyraźnego oświadczenia woli zgodził się na inny sposób zwrotu.
  5. W przypadku wyrażania przez Użytkownika będącego konsumentem zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania presetów, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni od dokonania wpłaty) i poinformowania go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku (preset). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie plików po ich zakupie na urządzenia mobilne lub Dropbox, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu, o czym Usługodawca go poinformuje za pośrednictwem odpowiednich komunikatów na stronie.
  6. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy w zakresie Usługi zakupu Pakietów po rozpoczęciu świadczenia usługi przewidzianej niniejszym Regulaminem, Użytkownikowi przysługuje zwrot płatności i kosztów proporcjonalny do zakresu skorzystania z danej usługi (tj. Użytkownik ponosi koszty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy).
  7. W przypadku gdy Usługodawca udzielił Użytkownikowi promocji/rabatu przy zakupie danego Produktu, odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Usługobiorcę skutkuje odstąpieniem od/wypowiedzeniem warunków  promocji/rabatu. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl